ป.ป.ช. เปิดเซฟ “พงษ์ชัย อมตานนท์” อู้ฟู่ 1.6 หมื่นล้าน

วันที่ 15 มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

โดย นายพงษ์ชัย พร้อมด้วย นางวันทนา อมตานนท์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,981,724,528 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 260,114,286 บาท

แบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายพงษ์ชัย 15,226,024,286 บาท ได้แก่ เงินฝาก 104,795,564 บาท เงินลงทุน 14,156,846,900 บาท ที่ดิน 29 แปลง 89,377,415 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 35 หลัง 350,873,405 บาท ยานพาหนะ 521,223,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,250,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,658,000 บาท มีหนี้สิน 260,114,286 บาท

เปิดเซฟ “ชลน่าน” อู้ฟู่ 560 ล้าน คู่สมรสเศรษฐินีที่ดิน 500 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ "วราวุธ" หลังพ้นตำแหน่ง ส.ส. ทรัพย์สิน 826 ล้านไร้หนี้

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน "อนุทิน" 4,411 ล้านบาท พบซื้อเครื่องบินใหม่ปี 63

นายพงษ์ชัย ยังแจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 183,315,644 บาท เป็นเงินเดือน 24,070,755 บาท เบี้ยประชุม 924,758 บาท ค่าเช่า 252,000 บาท เงินปันผล 158,068,130 บาท มีรายจ่ายรวม 8,874,300 บาท

ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 1,755,700,242 บาท ได้แก่ เงินฝาก 31,599,373 บาท เงินลงทุน 1,568,940,820 บาท ที่ดิน 6 แปลง 21,836,740 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 73.3 ล้านบาท ยานพาหนะ 18,050,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 20,951,508 บาท ทรัพย์สินอื่น 21,021,800 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 18,763,379 บาท เป็นเงินปันผล 18,763,379 บาททั้งหมด มีรายจ่ายรวม 2,108,913 บาท

โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจในส่วนเงินลงทุนของนายพงษ์ชัย ถือครองรวมกว่า 32 รายการ 14,156,846,900 บาท ในจำนวนนี้คือการถือหุ้น FORTH จำนวน 366,744,400 หุ้น รวมมูลค่า 13,722,334,300 บาท หุ้น FSMART จำนวน 27,174,440 หุ้น รวมมูลค่า 353,267,720 บาท และส่วนใหญ่เป็นการถือหุ้นในเครือ FORTH เช่นเดียวกับคู่สมรส

อย่างไรก็ตาม FORTH หรือบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด เจ้าของธุรกิจ “ตู้เต่าบิน” ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติชื่อดัง สำหรับบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด มี FORTH ถือหุ้นใหญ่สุด 46.0357% FSMART หรือบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือรองลงมา 26.7143% มีบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ในเครือ “บุญรอด” ถือ 15.7143% ส่วนนายพงษ์ชัย ถือในฐานะส่วนตัว 4.2857%

นอกจากนี้ยังมีคนตระกูล “ชิดชอบ” ถืออยู่ 4 คน ได้แก่ นางกรุณา ชิดชอบ (ภริยานายเนวิน ชิดชอบ อดีตนักการเมืองชื่อดัง) 0.8036% น.ส.ชิดชนก ชิดชอบ 0.5357% นายชนน์ชนก ชิดชอบ 0.5357% และนายโชติชนก ชิดชอบ ถือ 0.2679%

โดยบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2565 มีรายได้รวม 1,243,101,758 บาท มีรายจ่ายรวม 948,146,233 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 3,341,923 บาท เสียภาษีเงินได้ 31,009,944 บาท กำไรสุทธิ 260,603,658 บาท

ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นายพงษ์ชัย แจ้งถือครองรถหรูหลายคัน เช่น Porsche 5.5 ล้านบาท Rolls-Royce Ghost EWB 20 ล้านบาท Rolls-Royce Dawn 25 ล้านบาท Porsche อีกหนึ่งคัน 5.5 ล้านบาท Mini Cooper 1.1 ล้านบาท Volkswagen Caravelle 6.8 แสนบาท Mercedes Benz E200 1.9 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรือเร็ว ฟอร์ท 2.5 ล้านบาท เรือบุญเติม 18.8 ล้านบาท และเครื่องบิน 3 ลำ ได้แก่รุ่น HS-TBN ปี 2021 มูลค่า 132 ล้านบาท HS-RCV ปี 2020 มูลค่า 70 ล้านบาท และ HS-IPA ปี 2022 มูลค่า 236 ล้านบาทคำพูดจาก เว็บสล็อต