เลือกตั้ง2566 – เช็กเสียง ส.ว. ใครหนุน-ต้าน พิธา เป็นนายกฯ

28 สมาชิกวุฒิสภา ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ เรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ถ้าเอาแบบชัดๆ ประกาศจะสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 มีแค่ 3 คน คือ น.ส.ภัทรา วรามิตรนายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นางประภาศรี สุฉันทบุตร

ส่วนกลุ่มใหญ่ที่ออกมาให้ข่าว คือ 11 คน ประกอบด้วย นายวันชัย สอนศิรินพ.อำพล จินดาวัฒนะ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายเฉลิมชัย เฟื่องคอนนายทรงเดช เสมอคำนายตวง อันทะไชย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ นายสถิตย์ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายมณเฑียร บุญตันนพ.พลเดช ปิ่นประทีป และ นายประมาณ สว่างญาติ

เลือกตั้ง 2566 : “ส.ว.ภัทรา วรามิตร” ประกาศจุดยืนหนุน “พิธา” นั่งนายกฯ

เลือกตั้ง 2566 : ผบ.เหล่าทัพ งดโหวตเลือกนายกฯ ไม่ว่ามาจากพรรคการเมืองใด

ประกาศตัวว่า ใครสามารถร่วมเสียงมาได้เกิน 251 เสียง (ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ก็จะโหวตให้ เพราะ มองว่า เป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาแล้ว

ส่วนกลุ่มที่ก็ชัดเจน ว่าจะไม่โหวตเลือกนายพิธา มี 3 คน ที่ประกาศตัวตรงๆ คือ นายจเด็จ อินสว่าง และ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ที่บอกว่า จะถามว่า พรรคก้าวไกลจะแก้ไขมาตรา 112 หรือไม่ หากจะแก้ไขก็จะไม่โหวต ส่วนนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ บอกว่า ให้ไปหาเสียงมาให้ครบ 376 เสียงเอง จะได้ไม่ต้องพึ่งพาเสียงของส.ว. เพราะ ไม่มั่นใจในตัวนายพิธา มองว่า คุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นคนจงรักภักดี

ขณะที่ อีก 8 คน มีแนวทางว่าจะงดออกเสียง ประกอบด้วย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และ ผู้นำเหล่าทัพ 6 คน

ส่วนอีก 3 คน ยังแสดงท่าทีไม่ชัดเจน คือ นายสมชาย แสวงการ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง