Generali Việt Nam công bố lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt hơn 927 tỷ đồng

Báo cáo kinh doanh năm 2023 của cho biết kết quả khả quan này là nhờ hoạt động đầu tư của công ty đang mang lại lợi nhuận tốt, doanh thu hoạt động tài chính tăng 46% so với năm 2022. Đồng thời, nhờ những nỗ lực ứng dụng công nghệ, áp dụng các sáng kiến cải tiến quy trình, công ty đã nâng cao năng suất lao động và tối ưu hiệu quả vận hành, từ đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, chỉ bằng 92% so với năm 2022.

Biên khả năng thanh toán của Generali tiếp tục được duy trì ở mức an toàn và tương đối cao (260%) so với quy định là 100%.

Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Generali Việt Nam đạt hơn 16.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022.

Các chỉ số tài chính cơ bản bao gồm cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tỷ suất lợi nhuận đều cải thiện tích cực so với năm trước, thể hiện nỗ lực kinh doanh và quản lý chi phí hiệu quả của Generali Việt Nam.From: web game casino

Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng trong năm 2023 là 1.250 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022, trong đó có đến 85% khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.

Hiện dịch vụ Giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đã được công ty cải tiến và tự động hóa cao hơn. 100% cơ sở y tế được kết nối trực tiếp giúp việc bảo lãnh viện phí cho khách hàng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Ngoài gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng từ gốc bằng giấy, Generali Việt Nam đã tối ưu hóa quy trình giao dịch trực tuyến, khách hàng chỉ mất 2 phút để nộp yêu cầu, 30 phút để nhận phản hồi và nhận chi trả trong 48 giờ sau khi được chấp thuận.

Công ty đồng thời thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng như dự án “B1 language – Ngôn ngữ B1” để làm ngôn ngữ và văn bản bảo hiểm trở nên dễ hiểu hơn. Trong suốt 3 năm, 100% tài liệu (hơn 192 thư từ, văn bản, ấn phẩm bảo hiểm, 224 loại thư tín điện tử và 2 bộ điều khoản hợp đồng) đã được Generali Việt Nam cải tiến toàn diện về nội dung lẫn hình thức, giúp khách hàng dễ nhìn, dễ nhớ khi tiếp cận bảo hiểm.

Nhờ những nỗ lực không ngừng này, chỉ số đo lường mức độ hài lòng toàn phần của khách hàng (R-NPS) của Generali đã dẫn đầu thị trường 3 năm liên tiếp (theo báo cáo của công ty tư vấn Epiphany-RBC).

Là thành viên của Generali, tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới đến từ Italy, Generali Việt Nam hiện có mạng lưới hoạt động rộng khắp gồm gần 90 tổng đại lý (GenCasa) và trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ gần 500.000 khách hàng trên toàn quốc.