Hậu bán vốn Vincom, Vingroup lập công ty bất động sản hơn 11.600 tỷ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn (mã chứng khoán: VIC) mới đây ban hành nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con.

Công ty con dự kiến thành lập có tên là Công ty cổ phần Phát triển NVY Việt Nam, trụ sở chính tại TP Hải Phòng, có ngành nghề chính là bất động sản.

Công ty này có vốn điều lệ 11.683,9 tỷ đồng và Vingroup sẽ đóng góp với tỷ lệ 99,914%. Vingroup góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Nghị quyết này của HĐQT Vingroup được ban hành chỉ ít ngày sau khi tập đoàn công bố đã hoàn tất chuyển nhượng 55% vốn điều lệ trong Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI.

Do SDI đang sở hữu trên 99,9% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Sado, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vincom Retail nên Công ty Sado và Công ty cổ phần Vincom Retail cũng không còn là công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Trước đó, trong thông báo ngày 18/3, Vingroup dự kiến bán toàn bộ 100% vốn điều lệ SDI trong thời gian từ tháng 3 đến quý III năm nay. Như vậy, tới đây Vingroup sẽ cần bán tiếp 45% cổ phần SDI để hoàn tất kế hoạch rút vốn.

Gián tiếp rút vốn khỏi Vincom Retail thông qua SDI, tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu cổ phần trực tiếp của Vingroup trong Vincom Retail vẫn đang là 18,4%.

Bộ phận phân tích một số công ty ước tính tổng giá trị thương vụ khoảng 39.100 tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD), được thanh toán bằng tiền mặt. Đợt thoái vốn lần 1 (thoái 55%) hoàn tất trong tháng 3 với giá trị 21.490 tỷ đồng (tương đương 886 triệu USD); đợt 2 thoái 45% còn lại thực hiện trong 6 tháng tiếp theo.

Thương vụ này định giá cổ phiếu VRE ở mức 32.000 đồng, tương đương giá trị của 41,5% cổ phần tại Vincom Retail là 30.000 tỷ đồng và 9.000 tỷ đồng còn lại là phần sở hữu thiểu số của SDI tại 2 dự án bất động sản Vinhome Vũ Yên 887ha và Green Hạ Long 932ha (tiến độ pháp lý của 2 dự án này đang ở những bước cuối cùng để có thể mở bán).From: web game casino

Ngày 25/4 tới đây, Vingroup sẽ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó dự kiến sẽ trình thông qua mục tiêu doanh thu thuần ở mức kỷ lục 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng (lần lượt tăng 24% và 119% so với thực hiện của năm 2023).

Trước đó, trong năm 2023, Vingroup đạt 161.428 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 59% so với năm 2022, lãi sau thuế đạt 2.056 tỷ đồng, tương đương với mức năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm 94.374 tỷ đồng, tăng 71,8%. Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư tăng 15,2%; doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí tăng 29,2% nhờ hưởng lợi từ đà hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 28.081 tỷ đồng, tăng 115% so với năm 2022 nhờ bàn giao loạt mẫu xe điện cho khách hàng.

Như vậy, trong khi hoạt động sản xuất được dồn lực đầu tư và có những bước phát triển vượt bậc, nhưng nguồn thu từ bất động sản vẫn đang đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Vingroup tới thời điểm hiện tại.