ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็ว ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันได้ผลักดันเนื้อหาคอนเทนต์ที่ทำให้ผู้เสพใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภทก็ส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อไปก่อ…...