นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอถลาง ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่ชายหาดสาธารณะยามู จังหวัดภูเก็ต

สาระสำคัญ ระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวฝรั่งเตะหมอ ณ บริเวณหาดยามู หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภู…...