ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และมนตรีซีเกมส์ของไทย เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ให้รับผิดชอบประสานงานเรื่องของการมอบสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่…...