Triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 7, xem xét công tác nhân sự

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành thông cáo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Quyết định triệu tập kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ 7 cũng đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội. Kỳ họp sẽ diễn ra chiều 2/5 tại nhà Quốc hội.

Việc triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường lần này để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, căn cứ vào Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hôm 26/4, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông Huệ được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.From: web game casino

Ông Huệ cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, quy trình miễn nhiệm với ông Vương Đình Huệ sẽ do Quốc hội tiến hành.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lầnthứ 7 diễn ra trong bối cảnh chỉ còn gần 20 ngày nữa là khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Với việc tổ chức kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội khóa XV sẽ có 7 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam – khi số kỳ họp bất thường bằng số kỳ họp bình thường.

Hơn một tháng trước, kỳ họp bất thường lần thứ 6 diễn ra để tiến hành quy trình nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh đối với ông Võ Văn Thưởng; đồng thời cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Thưởng.

Quốc hội cũng đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

From: web game casino